Zajmuję się pacjentami po urazach takich jak:

 

Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu)

Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego

Uszkodzeniami rdzenia kręgowego

Chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe)

- stłuczenia pnia mózgu

- stany po usunięciu guza mózgu

- urazy rdzenia kręgowego

W rehabilitacji neurologicznej najważniejszy jest czas! Czyli moment rozpoczęcia rehabilitacji w Gdańsku lub Sopocie bo im wcześniej tym lepiej. Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja daje największe szanse na sukces. Kolejnym czynnikiem wpływającym na powodzenie jest systematyka wykonywanych ćwiczeń. Rehabilitacja neurologiczna obecnie jest praktycznie zawsze wdrażana w przypadku pacjentów, którzy mają problemy z chorobami neurologicznymi. Dzięki temu można poprawić ich stan życia.

Metody rehabilitacji - tu w zależności od choroby stosuje się różnego rodzaju metody. Bardzo często stosuje się metody kinezyterapii, która może spowodować zmniejszenie przykurczy mięśniowych.

 

Prosimy o kontakt tel: 500 599 030